16.1. aparati za fotografiranje ili filmsko snimanje. (2015-11-20)

- Kinematografske kamere.

- Dijafragme [fotografija].

- Uređaji za snimanje filmova.

- Fotografske kamere.

- Televizijske kamere.

- Poklopci [fotografija].

- Video kamere.

- Digitalne kamere.

- Kamere za videonadzor.

- Web kamere.

- Video kamere.

- Video kamere (dio-).

- Digitalne kamere (dio-).

- Fotografske kamere i filmske kamere.

- Kamere.

- Filmske kamere.

- Moduli kamera.

- Kućišta (za kamere).

- Poklopci za objektive kamera.

- Digitalne video kamere.

- Elektronički fotoaparati.

- Kućišta za digitalne fotoaparate.

- Dijelovi digitalnih kamera (zasloni).

- Video kamere sa snimačem optičkih diskova.

- Video kamere za televiziju.

- Infracrvene kamere.

- Integrirane kamere za kontrolu prometa.

- Memorije za profesionalne kamere.

- Nadozorne kamere.

- Web kamere.

- Digitalne video kamere.

- Foto stanice.

- Elektronicki fotoaparati.