- Projektori za dijapozitive.

- Projektori za filmove.

- Filmovi (Uređai za prikazivanje-).

- Uređaji za prikazivanje dijapozitiva.

- Grafoskopi.

- Uređaji za dijaprojekciju.

- Uređaji za gledanje rendgenskih slika.

- Projektori i uređaji za prikazivanje.

- Projektori.

- Projektori za folije.

- Uređaji za prikazivanje.

- Sustavi za vizualno prikazivanje.

- Vizualni projektori.

- Kućišta za projektore i uređaje za prikazivanje.

- Laserski projekcijski uređaji.

- Video projektori.

- LCD projektori.

- Uređaji za prikazivanje fotografija.