- Razvrtači.

- Boreri.

- Rudarska bušilica.

- Lopate [ručni alati].

- Motike [ručni alati].

- Motike za kamenolome.

- Alati za kopanje.

- Ručne bušilice.

- Alati za bušenje.

- Glodalice [ručne].

- Alati za glodanje.

- Glodalice za rezanje [alati].

- Drenažne lopate [alati].

- Svrdla [alati].

- Svrdla (kombinirana konična).

- Lopate [alati].

- Velika svrdla.

- Šila [ručni alati].

- Motike.

- Sjekači za led.

- Kolci za sadnju.

- Zidne bušilice [alati].

- Ručna bušilica [alati].

- Svrdla.

- Zidarske lopatice (vrtne-).

- Šila.

- Motike.

- Vrtne vile.

- Svrdla bušilica.

- Konična svrdla.

- Boreri.

- Lopate za snijeg.

- Motike.

- Udarne bušilice.

- Alati za kopanje (dio-).

- Alati za bušenje (dio-).

- Sjekači za led (dio-).

- Bušilice (dio-).

- Alati i pribor za bušenje, glodanje ili kopanje.

- Svrdla za bušenje pod kutem.

- Klinovi za sadnju.

- Vile za kopanje.

- Svrdla bušilica.

- Bušilice.

- Električne bušilice.

- Svrdla za tlo.

- Ručni kultivatori.

- Ručne vile.

- Trimeri za rubove travnjaka.

- Motike za plijevljenje.

- Bežične bušilice.

- Svrdla bušilica.

- Udarne bušilice.

- Udarne bušilice.

- Prijenosne bušilice.

- Prijenosne električne bušilice.

- Svrdla.

- Bušilice na stalku.

- Vijci za bušilice.

- Ručke za lopate za snijeg.

- Brusilice u obliku olovke.

- Prijenosni električni zavijači.

- Prijenosne električne udarne bušilice.

- Ručke lopata da čišćenje snijega.

- Potporne strukture za momentna vretena.

- Bušilice na stalku.

- Elektricni cekici.

- Svrdla bušilica.