24.2. medicinski instrumenti, laboratorijski instrumenti i pribor. (2016-02-15)
24.2. medicinski instrumenti, laboratorijski instrumenti i pribor. (2016-02-15)
24.2. medicinski instrumenti, laboratorijski instrumenti i pribor. (2016-02-15)
24.2. medicinski instrumenti, laboratorijski instrumenti i pribor. (2016-02-15)
24.2. medicinski instrumenti, laboratorijski instrumenti i pribor. (2016-02-15)
24.2. medicinski instrumenti, laboratorijski instrumenti i pribor. (2016-02-15)

- Šprice za injekcije.

- Dilatatori [medicinski instrumenti].

- Igle (hipodermijske-).

- Igle za medicinske svrhe.

- Retorte.

- Otvarnje usta (Uređaji za -) [stomatologija].

- Cijevi za ubrizgavanje.

- Kirurški instrumenti.

- Kapaljke za medicinske ili laboratorijske svrhe.

- Noževi za kirurške svrhe.

- Posude za taljenje [za laboratorije].

- Kirete [medicina].

- Citoskopi.

- Stomatološka kliješta.

- Stomatoški instrumenti.

- Štapići za uzimanje brisova sluzi.

- Mlaznice šprica.

- Epruvete.

- Kliješta.

- Gastroskopi.

- Naprave za ubrizgavanje lijekova.

- Instrumenti za kastraciju.

- Laboratoriji (Ručni instrumenti i alati za - ).

- Kirurški noževi.

- Laringoskopi.

- Medicinski instrumenti (ručni-).

- Medicinski instrumenti.

- Ogledala za liječnike i stomatologe.

- Pipete.

- Bočice za pranje [za laboratorije].

- Uzorci krvi (Uređaji za uzimanje-).

- Retraktori.

- Skalpeli.

- Šprice (medicinske-).

- Laboratorijski sifoni.

- Medicinske sonde.

- Lopatice (stomatološke).

- Spekulumi.

- Mjerači tlaka i pulsa.

- Stetoskopi.

- Kapaljke.

- Medicinski termokauteri.

- Kirurška bušilica.

- Trokari.

- Urinometri.

- Lanci za vezivanje nogu stoke.

- Naprave za vađenje zubi.

- Brusilice za zubare.

- Pomagala za čišćenje ušiju [medicinska].

- Maske za kisik.

- Hemostatske hvataljke.

- Pile za kirurške svrhe.

- Stopa sedimentacije krvi (Naprave za mjerenje-).

- Šprice za ispiranje uha.

- Zavojnice za hlađenje [za laboratorije].

- Uređaji za mjerenje krvnog tlaka.

- Izdajalice za dojilje.

- Laboratorijske staklenke.

- Kalibrirana staklena posuda.

- Kopče za kirurške svrhe.

- Dijagnoza (Instrumenti i pribor za medicinsku ili laboratorijsku-).

- Škare za kiruršku uporabu.

- Instrumenti za akupunkturu.

- Mužari [za laboratorije].

- Igle za akupunkturu.

- Gua sha strugalice.

- Instrumenti za moksibuciju.

- Kanile.

- Naprave za destilaciju (medicinske).

- Endoskopi.

- Makse za lice.

- Kirurške spajalice.

- Vijale.

- Retraktori za rane.

- Dijagnoza (Instrumenti i pribor za medicinsku ili laboratorijsku-) (dio-).

- Testne trake za medicinsku i laboratorijsku uporabu.

- Pipete (dio-).

- Medicinski instrumenti (dio-).

- Medicinski instrumenti (dio-).

- Kirurški instrumenti (dio-).

- Kateteri.

- Hipodermijske igle.

- Medicinski instrumenti, instrumenti i alati za laboratorijsku uporabu.

- Pladnjevi za stabilizaciju i vođenje interokluzalnih snimaka.

- Kirurški noževi s više oštrica.

- Aktuatori za naprave za rezanje s više oštrica.

- Pokazatelji za naprave za rezanje s više oštrica.

- Ulošci s više oštrica za naprave za rezanje.

- Automatizirani vanjski defibrilatori.

- Vanjski defibrilatori.

- Ekstraktori.

- Naprave za ubrizgavanje.

- Spajalice [medicinske].

- Spremnici miješalica.

- Kućišta za izdajalice.

- Kompleti kanila.

- Kompleti kanila koji se sastoje od kanila i trokara.

- Kutije za vaginalne spekulume.

- Kirurški instrumenti.

- Naprave za ispitivanje i/ili liječenje ušiju.

- Naprave za liječenje ugriza insekata.

- Šprice za ispiranje uha.

- Naprave za promatranje kože na obrazu.

- Naprave ze učvršćivanje katetera.

- Naprave za učvršćivanje cijevi (medicinske).

- Kliješta za ugradnju.

- Spremnici za ubrizgivače.

- Glave ubrizgivača.

- Medicinske hvataljke.

- Instrumenti za mjerenje otkucaja.

- Ručke za medicinske instrumente.

- Spajalice.

- Strukture za strane stentova.

- Grijači stetoskopa.

- Pumpe za šprice.

- Šprice za ugrađivanje mikročipova u životinje.

- Trake za analitičke testove.

- Kopče za udlage protiv grčenja.

- Udlage protiv grčenja.

- Naprave za sakupljanje krvi.

- Mjerači glukoze u krvi.

- Boroskopi.

- Spremnici za sekreciju iz rane.

- Testne trake za kemijske reagense.

- Kontrolne naprave za edoskope.

- Stomatološki instrumenti.

- Stomatološki instrumenti (umetci).

- Stomatološke šprice.

- Naprave za pričvršćivanje epiduralnih katetera.

- Ručni alat za stomatologiju.

- Ručni alati za naprave za medicinsko zračenje.

- Nabulizatori za inhalacijske terapije i njegovi dijelovi.

- Ubrzigavači.

- Tipkovnice za medicinske pumpe za infuziju.

- Maske za terapije aerosolom.

- Medicinske pumpe za infuziju.

- Medicinski alati.

- Adapteri za usta.

- Višestruke hvataljke za laboratorijske staklene posude i posude za reagense.

- Proširivači nosne šupljine.

- Nazalni sustavi.

- Naprave za nazalno cijepljenje.

- Konektori za tube za usne/nosne šupljine.

- Naprave za pričvršćivanje za porodništvo.

- Komplet stomatoloških alata za brušenje (za korištenje jednom rukom).

- Kirurški alati.

- Šprice.

- Terapijski instrumenti.

- Štitnici za trokar.

- Sonde za vaginalnu stimulaciju.

- Ventili za terapiju aerosolom.

- Osnove za stimulatore čeljusnog luka.

- Izdajalice.

- Spojke katetera.

- Kopče za ispuštanje vode iz prsa.

- Kopče za biopsiju.

- Kopče za oftamološku kirurgiju.

- Kontrolne ručke za izdajalice.

- Defibrilatori.

- Postolja za dentalne artikulatore.

- Pribadače za pričvršćivanje dentalnih artikulatora.

- Cijevi za dentalne aspiratore.

- Naprave za pričvršćivanje intravenoznih kanila.

- Šprice za doziranje.

- Zaštitni poklopci za lijevke izdajalica.

- Ručke za kirurške instrumente.

- Oprema za glavu za maske za nos.

- Ugradiva komora za pristup središnjem venskom sustavu.

- Vodilice za umetanje (lopatice).

- Metalni tanjuri za drenažu.

- Mikromanipulatori za operacije oka.

- Naprave za miješanje.

- Kalupi za stomatološki materijal.

- Naprave za otvaranje usta.

- Naprave za izrađivanje otisaka zubiju.

- Oftalmoskopi.

- Suprotni dijelovi modela zubala.

- Alati za uklanjanje parazita.

- Sklop za umetanje cijevi za umjetnu oplodnju.

- Čitač testova trudnoće.

- Traka testa za trundnoću.

- Proktoskop.

- Procesori za ponovnu obradu.

- Navlake za hipodermičke igle.

- Stimulatori.

- Kirurški zastori.

- Vrhovi za opremu za doziranje lijekova.

- Dilatatori za goljeničnu kost.

- Naprave za držanje jezika.

- Dugmad za traheostomu.

- Hvataljke za ultrazvučne sonde.

- Ultrazvučne sonde.

- Adapteri za vijale.

- Pribori za analizu.

- Aplikacijski sustavi za medicinske i stomatološke materijale.

- Uredaji za pregled dojki.

- Brojaci kolonija.

- Stomatološke svjetiljke.

- Medicinske pumpe za usisavanje.

- Sigurnosni uredaji za igle.

- Aplikatori za jajašca.

- Uredaj za mjerenje tlaka.

- Reaktori.

- Uredaji za mjerenje tlaka.

- Dozatori šprica.

- Cepovi šprica.

- Terapeutski uredaji.

- Traheostomijske cijevi.

- Spremnici za krv.

- Citometri.

- Kanalski cipovi za mikroprotok.

- Piskovi.

- Aspiratori za disanje.

- Inhalatori.

- Cepovi za igle.

- Uredaji za okluziju.

- Osteotomi.

- Mikrotitarske ploce za tehnologiju lancane reakcije polimeraze (PCR).

- Nosaci reagensa.

- Aparati za disanje.

- Skalpeli.

- Uredaji za ispitivanje i sakupljanje.

- Uredaji za vaskularno ispitivanje.

- Veterinarski instrumenti.