- Akvariji.

- Okviri zamke za pčelinje matice.

- Kavezi za životinje.

- Kavezi za zečeve.

- Naprave za ograđivanje peradi.

- Ograđeni prostor za životinje.

- Pčelinjaci.

- Košnice za pčele.

- Terariji.

- Veliki kavezi za ptice.

- Kavezi za ptice.

- Uzgajanje pčelinjih matica (Posude za-).

- Kućice za pse.

- Kavezi za ptice.

- Akvariji za ribe.

- Transportni spremnici za životinje.

- Ograde, kavezi, kućice i slična skrovišta.

- Kuće za životinje.

- Skrovišta za životinje.

- Kavezi.

- Sustavi za ograđivanje životinja.

- Vrata za životinje.

- Kućice.

- Formikariji.

- Ograđeni prostor za perad.

- Oprema za zgrade za životinje.

- Zasloni za kaveze za ptice.

- Drvene kuće za ptice.

- Kavezi za zamorce.

- Kuće za insekte.

- Farme za mekušce.

- Podnožja za gnijezda.

- Kutije za izlijeganje.

- Police za kaveze za laboratorijske životinje.

- Prijevozne kutije za životinje.