- Osovine za kočije.

- Vozila koja vuku životinje.

- Nagibna kolica.

- Vozila koja vuku životinje.