1. Prehrambeni proizvodi

2. Odjevni predmeti i krojački pribor

3. Predmeti za putovanje, futrole, suncobrani i osobni predmeti koji nis obuhvaćeni drugim razredima

4. Četkarski proizvodi

5. Tekstilni proizvodi u metraži, folije od umjetnog ili prirodnog materijala

6. Namještaj

7. Predmeti za domaćinstvo koji nisu obuhvaćeni drugim razredima

8. Alati i sitna metalna roba

9. Ambalaže i spremnici za prijevoz ili za prenošenje robe

10. Urarski proizvodi i ostali instrumenti za mjerenje, kontrolu i signalizaciju

11. Ukrasni predmeti

12. Sredstva za prijevoz ili za podizanje tereta

13. Oprema za proizvodnju, distribuciju ili transformaciju električne energije

14. Oprema za snimanje, telekomunikaciju ili za obradu informacija

15. Strojevi koji nisu obuhvaćeni drugim razredima

16. Fotografski, kinematografski i optički proizvodi

17. Glazbeni instrumenti

18. Tiskarski i uredski strojevi

19. Papirnati proizvodi, uredski artikli, oprema za umjetnike ili za obučavanje

20. Prodajna ili reklamna oprema, oznake

21. Igre, igračke, šatori i športski artikli

22. Oružje, pirotehnički artikli, pribor za lov, ribolov i za uništavanje životinjskih štetočina

23. Instalacije za distribuciju tekućina, sanitarne instalacije, oprema za grijanje, ventilaciju ili klimatizaciju, kruta goriva

24. Medicinska i laboratorijska oprema

25. Građevine i građevinski elementi

26. Rasvjetni uređaji

27. Duhan i artikli za pušače

28. Farmaceutski ili kozmetički proizvodi, toaletni pribor i aparati

29. Protupožarni uređaji i oprema, uređaji i oprema za spriječavanje nesretnih slučajeva ili za spašavanje

30. Artikli za njegu i držanje životinja

31. Strojevi i aparati za pripremanje hrane i napitaka, koji nisu obuhvaćeni drugim razredima.

32. Grafički simboli i logotipi, dekorativni uzorci za površine, ornamentacija