14.2. aparati za obradu informacija kao i pripadajući periferni aparati i ureðaji. (2016-01-20)
14.2. aparati za obradu informacija kao i pripadajući periferni aparati i ureðaji. (2016-01-20)
14.2. aparati za obradu informacija kao i pripadajući periferni aparati i ureðaji. (2016-01-20)
14.2. aparati za obradu informacija kao i pripadajući periferni aparati i ureðaji. (2016-01-20)
14.2. aparati za obradu informacija kao i pripadajući periferni aparati i ureðaji. (2016-01-15)
14.2. aparati za obradu informacija kao i pripadajući periferni aparati i ureðaji. (2016-01-15)
14.2. aparati za obradu informacija kao i pripadajući periferni aparati i ureðaji. (2016-01-15)
14.2. aparati za obradu informacija kao i pripadajući periferni aparati i ureðaji. (2016-01-14)
14.2. aparati za obradu informacija kao i pripadajući periferni aparati i ureðaji. (2016-01-14)
14.2. aparati za obradu informacija kao i pripadajući periferni aparati i ureðaji. (2016-01-14)
14.2. aparati za obradu informacija kao i pripadajući periferni aparati i ureðaji. (2016-01-14)
14.2. aparati za obradu informacija kao i pripadajući periferni aparati i ureðaji. (2016-01-14)
14.2. aparati za obradu informacija kao i pripadajući periferni aparati i ureðaji. (2016-01-14)
14.2. aparati za obradu informacija kao i pripadajući periferni aparati i ureðaji. (2016-01-14)
14.2. aparati za obradu informacija kao i pripadajući periferni aparati i ureðaji. (2016-01-14)
14.2. aparati za obradu informacija kao i pripadajući periferni aparati i ureðaji. (2016-01-14)

- Tipkovnice za bušilice kartica.

- Čitači [obrada podataka].

- Računala.

- Naprave za bušenje kartica [obrada podataka].

- Tabulatori za bušene kartice.

- Skeneri za probušene kartice.

- Strojevi za sortiranje dokumenata [obrada podataka].

- Oprema za obradu podataka.

- Tipkovnice za opremu za obradu podataka.

- Ploteri za računala.

- Elektronički džepni rokovnici.

- Kućišta za računala.

- Računalni zasloni.

- Skeneri [obrada podataka].

- Mikro-računala.

- Pogoni za diskove.

- Čitači bar kodova.

- Kućišta za zaštitu od buke za računalne pisače.

- Upravljači za računala.

- Zasloni [obrada podataka].

- Miševi za računala.

- Spremnici za toner za pisače.

- Čitači kompaktnih diskova [obrada podataka].

- Pisači za računala.

- Terminali za računala.

- Elektroničke naprave za čitanje magnetskih kartica.

- Čitači tvrdih diskova.

- Terminali za multimedijske komunikacije.

- Pametne kartice.

- Digitalni okviri za slike.

- Mrežni prekidači za računala.

- Prijenosna računala.

- USB memorijske naprave.

- Olovke koje čitaju i govore.

- Čitači e-knjiga.

- Tablet računala.

- Prijenosna računala.

- Notebook računala.

- Dlanovnici.

- Jedinice za vizualni prikaz.

- Džepna računala.

- Zasloni na dodir.

- Računalni pisači (dio-).

- Naprave za prijenos podataka [obrada podataka].

- Terminali sa zaslonima za pristup internetu.

- Tvrdi diskovi (dio-).

- DVD pogoni [oprema za obradu podataka].

- Računalne tipkovnice.

- Računalni modemi.

- Računalni zasloni.

- Tvrdi diskovi.

- Skeneri slika.

- Prijenosna računala.

- Elektroničke olovke.

- Oprema za obradu podataka.

- Kućišta za zaštitu od buke [obrada podataka].

- Skeneri za bar kodove.

- Kamere [periferma oprema za obradu podataka].

- Kućišta za opremu za obradu podataka.

- CD-ROM pogoni [oprema za obradu podataka].

- Kombinacija pisača i faks uređaja.

- Kombinacija pisača i skenera.

- Kombinacija pisača, skenera i fotokopirnog uređaja.

- Kombinacija pisača, skenera, fotokopirnog i faks uređaja.

- Kombinacija skenera i fotokopirnog uređaja.

- Računalni dodaci.

- Zaštite za računala.

- Računalni sustavi.

- Kompleti za povezivanje opreme za obradu podataka.

- Priključne stanice za ručne elektronske uređaje.

- Periferni uređaji za obradu podataka.

- Periferne naprave za obradu podataka.

- Čitači diskova [obrada podataka].

- Postolja za računala.

- DVD pogoni [oprema za obradu podataka].

- Elektronički planeri zabave.

- Elektronički opći osobni sustavi.

- Elektroničke naprave za unos podataka.

- Elektronički planeri.

- Elektroničke radne stanice.

- Prednje ploče za ručne elektronske naprave.

- Ručne elektronske naprave.

- Ručna računala.

- Video snimači sa tvrdim diskom.

- Oprema za obnovu podataka.

- Upravljači.

- Zaštita za tipkovnice.

- Brojčanici.

- Prijenosna računala.

- LCD zasloni.

- Čitači i/ili pisači memorijskih kartica.

- Nadzorne kamere.

- Nadzorni mikrofoni.

- Nadzorni zvučnici.

- Putni kompleti za notebook računala.

- Optički miš.

- Memorijske kartice.

- Telefoni za računala.

- Periferni uređai [oprema za obradu podataka].

- Periferne naprave [oprema za obradu podataka].

- Osobna računala (PC).

- Džepna računala.

- Naprave za pokazivanje za elekroničku opremu.

- Zaštita za opremu za obradu podataka.

- Zaštita za periferne uređaje [oprema za obradu podataka].

- Olovke za zaslone na dodir.

- Tablet računala.

- Ploče sa zaslonom na dodir.

- Pomične kuglice.

- Snimači video diskova [oprema za obradu podataak].

- Nosiva računala.

- Nosive računalne naprave.

- Uređaji za programiranje glazbe i videa na svim medijima.

- Uređaji za snimanje, prijenos ili obradu informacija.

- Spremnici.

- Kućišta za tiskane pločice.

- Tiskane pločice.

- Kombinacija računalnih pisača i skenera.

- Prednje ploče računala.

- Kućišta računala.

- Naprave za unos podataka u računala.

- Računalni memorijski štapići.

- Konzole.

- Sustavi za obradu podataka i periferna oprema i naprave.

- Uređaji za primanje podataka [oprema za obradu podataka].

- Digitalni pomoćnici.

- Zasloni.

- Ronilačka računala.

- Elektroničke ploče za pisanje.

- Prednje ploče za kućište računala.

- Naprave za grafički prikaz.

- Kućišta za elektroničke krugove.

- IK moduli.

- IK snimači u kombinaciji s kamerom i snimačem/čitačem digitalnih podataka.

- Spremnici za tintne pisače.

- Spremnici s tintom za pisače.

- Moduli za unos.

- Tipke.

- Tipke s ugradbenom pločom.

- Naprave za kontrolu tipkovnica.

- Tipkovnice.

- LCD zasloni računala.

- LCD zasloni.

- Adapteri za memorijske kartice.

- Memorijski spremnici.

- Zasloni.

- Optičke olovke.

- Optički skeneri.

- Računalne kamere.

- Spremnici fotovodiča.

- Fotosjetljive jedinice bublja.

- Matrice za piksele.

- Snimači i čitači medija za pohranu podataka.

- Čitači medija za pohranu podataka u kombinaciji s radijskim prijemnicima.

- Pisači.

- Hladnjaci za sklopove čipova grafičkih kartica.

- Zvučne kutije.

- Mediji za pohranu podataka.

- Terminali.

- Jedinice za pričvršćivanje tonera.

- Transakcijski pisači.

- USB memorijski štapići.

- Uređivači videa u kombinacija s monitorima.

- Bežićne tipkovnice.

- Računala za zapešća.

- Uređaji za vanjsku pohranu podataka.

- Čitači kodova.

- Konektori za računala.

- Umetci za računala.

- Periferne naprave za računala.

- Naprave za bilježenje podataka.

- Terminali za snimanje podataka.

- Priključne stanice.

- Elektroničke tiskane ploče.

- Jedinice s ravnim zaslonom.

- Grafičke kartice.

- Ručna računala.

- Ručni čitači.

- Spoj za tvrdi disk.

- Kućišta za tvrde diskove.

- Kućišta za memorijske naprave.

- Spremnici s tintom.

- Tintni pisači.

- Tintni pisači sa zaslonom.

- Prijenosna računala s čitačem za linijske kodove.

- Laserski pisači.

- LCD zasloni.

- Memorijske naprave.

- Naprave za pohranu podataka.

- Memorijske kartice za pohranu podataka.

- Multifunkcionalni pisači.

- Notebookovi.

- Numeričke tipkovnice za uređaje za čitanje kartica.

- Periferni uređaji i naprave.

- Prijenosni terminali.

- Tiskane pločice.

- Kvadraturni spojevi.

- Čitači.

- Čitači za uređaje za plaćanje.

- Prijemnici za vanjske dijelvoe računala.

- Spremnici za tonere.

- Ulošci za tonere.

- USB biometrijski klučevi.

- Držači za USB kartice.

- USB tuneri za digitalne TV-e.

- USB pogoni.

- USB memorijske jedinice.

- Aritmetičke i kontrolne jedinice.

- Mediji za pohranu podataka.

- Baze za bežičnog miša.

- Konzole za centralne operacije.

- Čitači kodiranih informacija.

- Ploče za računala.

- Kontrolne ploče za pisače.

- Upravljači za aritmetičke i kontrolne jedinice.

- Kućišta za tintne pisače s mehanizmom za amortizaciju.

- Uređaji za unošenje podataka.

- Uređaji za dijeljenje podataka.

- Elektroničke naprave za kontrolu podataka.

- Vanjski uređaji za pohranu podataka.

- Vanjski tvrdi diskovi za pohranu podataka.

- Naprave s ravnim zaslonom.

- Prednji okvir za kućišta računala.

- Kućišta za ulazne/izlazne terminale.

- Čitači memorijskih kartica.

- Vanjski uređaji za pohranu podataka s jednim dugmetom.

- Gornje kutije kompleta PC-a.

- Zvučnici za računala.

- Prijenosne naprave za pohranu podataka.

- prijenosne digitalne jedinice za snimanje/reprodukciju podataka.

- Prijenosna računala.

- Kasete pisača.

- Glave pisača.

- Čitači/pisači za medije za pohranu.

- Kućišta za čitače RFID-a.

- Utikači za poslužitelje.

- Optičke zaštite za tipkovnice.

- Uređaji za obradu signala.

- Čitači USB kartica.

- USB naprave.

- Bežični miševi.

- Adapteri za bežična notebook računala.

- Bežični usmjerivači.

- Bežični zasloni.

- Bežični USB adapteri.

- Podloga za zblog za uporabu s računalnim mišem.

- Zasloni.

- Kontrolne kartice.

- Elektronicki miševi.

- Disketni pogoni s flash memorijom (flash drive).

- Uredaji za pohranu informacija na disk.

- Izolatori.

- Pisaci [obrada podataka].

- Kiosk za biometricko mjerenje.

- Generatori kodova.

- Elektronicke knjige.

- Tvrdi diskovi.

- Ulazni uredaji.

- Interaktivne ploce.

- LED monitori.

- Snimaci memorijskih kartica.

- Racunala s integriranim zaslonom osjetljivim na dodir.

- USB adapteri.