10.4. ostali mjerni instrumenti, aparati i ureðaji. (2016-02-08)
10.4. ostali mjerni instrumenti, aparati i ureðaji. (2016-01-15)
10.4. ostali mjerni instrumenti, aparati i ureðaji. (2015-12-01)

- Olovne žice.

- Akcelerometri.

- Audiometri.

- Akustički mjerni instrumenti.

- Aerometri.

- Alkoholometri.

- Visonomjer.

- Ampermetar.

- Anemometri.

- Instrumenti za geodetsko mjerenje.

- Vage.

- Vage.

- Barometri.

- Strojevi za vaganje.

- Butirometri.

- Šestari.

- Mjerači za poljoprivredne proizvode.

- Kalorimetri.

- Klinometri.

- Komparatori.

- Vodomjeri.

- Mjerači potrošnje električne energije.

- Uređaji za mjerenje sadržaja u spremnicima.

- Mjerači toka.

- Ravnala za mjerenje.

- Denzimetri.

- Naprave za mjerenje stopala.

- Naprave za mjerenje udaljenosti.

- Dinamometri.

- Ebuliometar.

- Kućišta za metre u traci.

- Galvanometri.

- Geodetski uređaji i instrumenti.

- Kutomjeri.

- Instrumenti za mjerenje tvrdoće vode.

- Higrometri.

- Pokazatelji potrošnje goriva za vozila.

- Kuhinjski pokazatelji [kuhinja].

- Mjerači temperature.

- Brzinomjeri.

- Mjerači.

- Brodski dnevnici.

- Luksmetri.

- Manometri.

- Mjerni instrumenti [osim za mjerenje vremena].

- Mjerni instrumenti za krojače.

- Mjerne trake.

- Mikrometri.

- Miliampermetri.

- Libele za geodetsko mjerenje.

- Oktanti.

- Brzinomjeri.

- Omometri.

- Valomjeri.

- Mikrometri.

- Uređaji i instrumenti za vaganje.

- Laktometri.

- Vage [za vaganje ljudi].

- Planimetri.

- Kišomjeri.

- Utezi [za vage].

- Polarimetri.

- Pirometri.

- Radiometri.

- Metri u traci.

- Sekstanti.

- Seizmografi.

- Seizmometri.

- Ultrazvučni ispitivači.

- Dubinomjeri.

- Spektrofotometri.

- Tahimetri.

- Tahimetri.

- Taksimetri.

- Telemetri.

- Teodoliti.

- Termometri [uključujući medicinske termometre˙].

- Precizne vage.

- Mjerači brzine tipkanja.

- Variometri.

- Pomična mjerila.

- Vakuumski mjerači.

- Viskozimetri.

- Voltmetri.

- Vatmetri.

- Palice za mjerenje.

- Šipke za geodetsko mjerenje.

- Kompasi [navigacija].

- Pomorski kompasi.

- Mjerači potrošnje telefonskih usluga.

- Registratori vozarine.

- Površinske ploče.

- Karte za kompas.

- Pokazatelji punjenja akumulatora.

- Registratori vozarine.

- Geodetski optički kutomjeri.

- Plinomeri.

- Libele.

- Mjerači razine vode.

- Poštanske vage.

- Klizni mjerači.

- Mjerači pritiska u gumama.

- Mjerne šalice.

- Rimske vage.

- Ultrazvučni dubinomjeri.

- Instrumenti za mjerenje gaza broda.

- Kapaljke [osim za medicinske ili laboratorijske namjene].

- Geodetske naprave za mjerenje udaljenosti iz visine.

- Mjerači nagiba.

- Mjerači kilometara.

- Mjerne žlice.

- Mjerne posude [kućanstvo].

- Naprave za bilježenje kilometraže.

- Mjerači za kilometražu.

- Mjerači pritiska.

- Daljinomjeri.

- Brojači okretaja.

- Uređaji za označavanje ceste.

- Sonometri.

- Ciklometri [računala za bicikle].

- Kuhinjske vage.

- Naprave za poravnavanje.

- Kalibratori.

- Pedometri.

- Refraktometri.

- Taografi.

- Vage (dio-).

- Mjerači toka (dio-).

- Termometri [uključujući medicinske termometre] (dio-).

- Mjerači električne energije (dio-).

- Termometri [uključujući medicinske termometre˙] (dio-).

- Libele (dio-).

- Drugi mjerni instrumenti, uređaji ili naprave.

- Mjerni instrumenti, uređaji i naprave.

- Termalne kamere [mjerne naprave].

- Pokazatelji punjenja.

- Mjerni instrumenti za određivanje koordinata.

- Pokazatelji potrošnje goriva.

- Mjerni uređaji.

- Naprave za mjerenje.

- Mjerni instrumenti.

- Mjerači PH.

- Analizatori.

- Mjerači s hvataljkama.

- Kombinirani instrumenti.

- Mjerači impulsa.

- Elektronski termometri.

- Fleksimetri.

- Mjerači visine.

- Senzori za vlagu.

- Pokazatelji razine.

- Mjerači.

- Uređaji i naprave za mjerenje, uključujući barometre, termometre i mjerače vlage.

- Mjerač fizičke aktivnosti.

- Radijski prijemnici s projekcijskim satovima i termometrima.

- Mjerne mreže.

- Temperaturni senzori.

- Termometri.

- Kolorimetri.

- Mjerači ultraljubičastog svjetla.

- Meteorološke stanice.

- Pokazivači smjera vjetra.

- Analizatori sastava tijela s vagom.

- Mjerne naprave.

- Naprave za mjerenje temperature tekućine.

- Dozimetri.

- Električni termometri.

- Elektronski mjenjači.

- Mjerači toka.

- Mjerači.

- Naprave za mjerenje topline.

- Pokazivači visine.

- Niveliri.

- Mjerači magnetskih polja.

- Mjerači kilometara i tahografi.

- Vage za pakete.

- Resonatori.

- Naprave za mjerenje momenta.

- Prometna mjerna oprema.

- Prikazivači težine.

- Kolorimetri.

- Kompasi [mjerni uređaji, pretvarači].

- Konfiguracija numeričkih ljestvica na metru za pomorsku navigaciju.

- Protuutezi za utvrđivanje nulte gravitacije čeličnih cilindara.

- Naprave za mjerenje duljine.

- Instrument za provjeravanje dijamanata.

- Mjerači jakosti polja.

- Mjerači jakosti polja.

- Naprave za niveliranje.

- Metri za automobile.

- Pendulum laseri.

- Uredaji za mjerenje elektricnih parametara.

- Sprave za mjerenje indeksa tjelesne mase.

- Indikatori vlažnosti.

- Uredaji za lasersko mjerenje.

- Rotirajuci laseri.

- Naprave za mjerenje razine zvuka.

- Monitori za pracenje aktivnosti.

- Senzori za otkrivanje položaja.

- Vage s utezima.